NUBS formidler riktig erfaringskonsulent til riktig oppgave!

For brukerstemmer

Har du erfaring fra rus og/eller psykiske helseplager og ønsker å bruke din erfaring til å hjelpe andre? Kanskje jobber du allerede som likemann, erfaringskonsulent eller på annen måte som brukerstemme eller pårørende med ønske om nye oppgaver?

Om NUBS

NUBS formidler kontakt mellom kvalifiserte erfaringskonsulenter, og offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse. Målsettingen er å bidra til et større mangfold og spekter av brukerstemmer på tjeneste- og forvaltningsnivå over hele landet.

For oppdragsgivere

Er du offentlig eller privat aktør innen rus og psykisk helse og ønsker kontakt med kvalifiserte erfaringskonsulenter med ulik bakgrunn og erfaring?
NUBS formidler riktig erfaringskonsulenter til riktig oppgave!

Hvorfor NUBS?

NUBS formidler kvalifiserte erfaringskonsulenter på en enkel, trygg og forutsigbar måte, og i det omfang den enkelte aktør til enhver tid har ønske og behov for.

Å rekruttere riktig erfaringskonsulent til riktig oppgave er en omfattende og krevende oppgave som ofte legger stort press på administrasjon og ledelse hos den enkelte aktør.

Konsekvensen av dette er et stort udekket behov av kvalifiserte erfaringskonsulenter hos offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse. Dette vil NUBS bidra til å gjøre noe med.

Erfaringskonsulentene i NUBS blir ivaretatt gjennom tett individuell oppfølging og gjennom faglige og sosiale nettverk, tilrettelagte kurs og en rekke andre aktiviteter.

På denne måten kan vi sikre profesjonalitet og trygghet i arbeidsforholdet mellom erfaringskonsulent og fagfelt.

NUBS tilbyr


NUBS tilbyr et bredt spekter av tjenester tilpasset den enkelte aktør, og vi bistår i hele prosessen fra idéutforming til vellykket oppdrag!

Skreddersydde team
Mange prosjekter krever et omfattende nivå av erfaringskompetanse over tid. NUBS rekrutterer, kvalifiserer og administrerer teamet dere trenger for å lykkes.

l

Prosjektarbeid
Medarbeiderne i NUBS har lang erfaring med idéutvikling, prosjektering og finansiering av mange typer store og små prosjekter. Kontakt oss for referanser og en hyggelig prat!

w

Rådgivning
Ønsker dere en gjennomtenkt plan for å imøtekomme myndighetenes krav til erfaringskompetanse på en hensiktsmessig måte? Ta gjerne kontakt og hør våre ideer!

AKTUELT

Fryktløs og sta

Da hun var 15 år satte hun sitt første heroinskudd.  Som 19-åring ble hun arrestert for postran. Denne uken åpner Lise Aasmundstad LAR-konferansen med over 700 fagfolk fra rusfeltet.

Jakter på folk med ruserfaring i Kongsvingerregionen

Lise Aasmundstad i NUBS – Nettverk for unike brukerstemmer AS er på jakt etter tidligere rusmisbrukere som kan bli erfaringskonsulenter for kommunene i Kongsvingerregionen. 

Ny vri på brukermedvirkning?

Tyrilistiftelsen og Nettverk av unike brukerstemmer (NUBS) har startet et nyskapende samarbeid, der NUBS skal lede Tyrilistiftelsens Tenketank.